FONTES H, spol. s r. o.
Příkop 2a, 602 00 Brno

Telefon / Fax:
+420 545 213 273 / 274
Mobil: +420 739 634 189
E-mail: fontesh@fontesh.cz


Pro oblast zprostředkování
práce volejte přímo:

Mobil: +420 739 096 592
+420 603 260 597
E-mail: personal@fontesh.cz

Web: www.fontesh.cz

Metody práce

Naše semináře jsou vždy tréninkové a interaktivní. To v praxi znamená, že účastníci nejsou lektorem či trenérem pouze pasivně "učeni", ale jsou neustále nenásilně, přirozeně a aktivně zapojováni do všeho, co se na semináři děje. Řeší praktické úkoly, pracují v týmech, prezentují výsledky práce, diskutují o nich, nebo je např. oponují.

Při práci aktivně využíváme především tyto tréninkové a aktivizační metody:

  • Výklad
  • Brainstorming a brainwriting
  • Skupinové práce
  • Řešení případových studií
  • Hry rolí
  • Práce s videokamerou
  • Zpětná vazba při videozáznamech
  • Zážitková, interaktivní práci lektora
  • Možnost přímých reakcí na dotazy, připomínky a náměty z pléna
  • Vstupní či vložené "MALÉ AKTIVITY"
  © 2009 - 2014 FONTES H - personálně-poradenská a vzdělávací firma