Podle sociologů se ženy v posledních desetiletích významně emancipovali a v oblasti osobního rozvoje se posunuly fakt do dost vysokých příček. Což (podle těch sociologů) vede k tomu, že muži jakoby pomalu ale jistě zakrňovali. Že muži ztratili svůj potenciál lovce, což nutně vede k jejich postupné degeneraci. Budou v budoucnosti muži cvičené opičky neboli bačkory pod taktovkou dominantních žen? Rozhodně bych se toho neobával, jsou to takové poměrně absurdní hypotézy.

Ženy stále apelují na genderovou rovnost, neměli by na genderovou rovnost apelovat také muži? Třeba, že to, co vnucují někteří sociologové je pitomost. Muži svůj potenciál lovce zcela jistě neztratili, jen ho transformovali či sublimovali do odlišných činností. Muži jsou úspěšní top manažeři, politikové, sportovci, jsou taktéž vynikající lékaři a v neposlední řadě třeba také humanitární pracovníci.

Dříve ženám vadilo, že muž se nepodílí na výchově. Dnes sociologové vidí dekadenci mužství v tom, že mužům není zatěžko vzít plenu a přebalit dítě. Dokonce jim není zatěžko uklidit domácnost nebo uvařit oběd pro celou rodinu. Pozor jsou i takoví, a není jich rozhodně málo, kteří dokáží vyžehlit, napéct buchty a dokonce zvládají i cukroví.

Co ty dámy chtějí?

Ženy mají příležitost se plnohodnotně zapojit do kariéry, protože mají doma partnera, který je schopen se plnohodnotně postarat o vše, co je zapotřebí. A přesto to některým není dost dobré. Muži jim dnes nejsou dost mužní, zatímco před sto lety jim byli mužní až příliš. Tak co ty dámy vlastně chtějí?

Nicméně vraťme se k sociologům, potažmo socioložkách a zaměřme se na to, v čem se posunul muž za posledních řekněme 60 let.

· Stará se o děti
· Stará se domácnost
· Dokáže zajistit vše potřebné
· Stále je tím hlavním živitelem rodiny

Přesto
· Jeho pracovní nasazení není o nic menší než dříve
· Udržuje si stále své chlapské charisma
· Vrozenou agresivitu kultivují prostřednictvím sportu