FONTES H, spol. s r. o.
Příkop 2a, 602 00 Brno

Telefon / Fax:
+420 545 213 273 / 274
Mobil: +420 739 634 189
E-mail: fontesh@fontesh.cz


Pro oblast zprostředkování
práce volejte přímo:

Mobil: +420 739 096 592
+420 603 260 597
E-mail: personal@fontesh.cz

Web: www.fontesh.cz

Rozvoj firem

Pokud dynamika Vaší společnosti neodpovídá potřebám, vloženému úsilí či investicím; cítíte nežádoucí fluktuaci, odliv klientů nebo naopak potřebujete optimalizovat, je správný (nejvyšší) čas analyzovat situaci ve firmě a zahájit nápravu.

Můžeme Vám poskytnout širokou škálu nástrojů podpory rozvoje Vaší společnosti či řešení nepříznivého stavu. Míra našeho podílu se může výrazně lišit. Můžete získat např. jen metodickou či personální podporu, ale i celou přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů (na klíč). Projekty Vám mohou přinest zásadní změny a dotknout se většiny zaměstnanců či celé firmy.

V rámci spolupráce můžete získat tyto klíčové přínosy:

 • popis současného stavu viděného z jiné než "ZABĚHANÉ" firemní perspektivy
 • zjištění rezerv v analyzované oblasti
 • stanovení východisek k odstraňování nedostatků a růst výkonnosti firmy
 • návrh opatření a dalšího postupu
 • Pro definování současného stavu máme k dispozici širokou škálu analýz a auditů v různých oblastech. Jako nástroje získávání dat využíváme různé metody či jejich kombinace, např. pozorování, řízené rozhovory s určitým okruhem pracovníků, dotazníky a v neposlední řadě analýzu firemní dokumentace.

  Jako specifický a velmi účinný nástroj rozvoje formy dlouhodobě a úspěšně využíváme u našich klientů přípravu a realizaci firemních workshopů (nejčastěji strategických).

  Dle požadavků zájemců jsme připraveni připravit a řidit také rozsáhlejší a komplexní projekty.

    © 2009 - 2014 FONTES H - personálně-poradenská a vzdělávací firma