Znáte tu skladbu Ivana Mládka, jak se raduje nenápadný švagr ze svého nového bagru? Pořídil si jej jen tak, pro potěšení, ovšem nejen jeho tato práce těší. Vykonává ji s láskou řada šikovných lidí.

bagr na stavbě

Základy pro výstavbu domu – snad nejčastější způsob využití bagru Beroun je příprava podloží pro základovou desku nebo pro podsklepený objekt rodinného domu, garáže či nebytových prostor. Hloubení jam vyžaduje pouze příslušné znalosti místních poměrů – např. plány s rozmístěním stávajících inženýrských sítí (kanalizace, vodovodního potrubí, přípojky zemního plynu, elektrických rozvodů).

Inženýrské sítě – tam, kde se IS teprve zavádí, je možné opět využít této těžké techniky pro usnadnění práce. Vyplatí se vždy tam, kde není nutné nasadit ruční výkopové práce, např. v těžce přístupném terénu, pro úzké rýhy, základy pro oplocení atp.

Bazény, septiky, kanalizace – další velmi početná oblast práce řidiče a strojníka rypadla. Patří sem i přečerpávací stanice, meliorační rýhy, čištění stávajících vodních toků, zejména potoků, stok a umělých vodních kanálů.

bagr u moře

Zatravňování zahrad, úpravy zahradních pozemků – pro radlici rypadla je to hračka, zatímco byste tuto práci vykonávali ručně několik dnů až týdnů. Tímto způsobem lze srovnat terén a zpevnit jej do roviny, do svahu, nebo do podoby teras.

Stavebniny a stavební suť – radlice bagru může docela dobře posloužit pro převážení stavebního materiálu. Mohou to být sutiny z demolic nebo rekonstrukcí objektů, které se nakládají do objemného kontejneru, případně se odváží ve formě navážky přímo v samotné radlici. Tímto způsobem lze na radlici převážet i materiál zavěšený na laně, umístěný na paletě, kupříkladu zámkovou dlažbu nebo cihly či tvárnice. Výhodou je možnost dostat se i do těžko dostupného terénu, např. ve svahu či na nezpevněné cestě, kam by byl problém zajet autem nebo paletizačním vozíkem.