Jedním u nejslavnějších českých spisovatelů byl bezesporu Karel Čapek. Sice se o něm každý z nás učil ve škole, ale snad všichni ví, že látka probíraná ve školních lavicích má to kouzlo, že se tehdy jeví jako nezajímavá, nudná a zbytečná, i když to tak ve skutečnosti nemusí být. Karel Čapek žil velmi zajímavým a plodným životem, takže není divu, že zrovna jeho knížky se staly světově oblíbené. Proto neuškodí malé shrnutí.

popsané listy

      Karel Čapek se narodil roku 1890 v Malých Svatoňovicích do rodiny lékaře. Studoval gymnázium v Hradci Králové, ale po tom, co se odhalilo, že zde organizuje protirakouský spolek, musel školu opustit. Studium gymnázia pak dokončil v Brně a následně pokračoval na Karlově univerzitě studiem estetiky a filosofie. Během let 1910-1911 se dokonce účastnil vzdělávacích pobytů v Berlíně a Paříži.

      Co bylo v jeho životě velmi podstatné a co jej velmi ovlivnilo, bylo zjištění, že trpí Bechtěrevovou chorobou. Kvůli ní také nebyl odveden a nemusel se tak účastnit první světové války. Během ní působil chvíli jako vychovatel šlechtických dětí, ale velmi rychle sběhl k novinařině.

      Jako vrcholné označujeme období mezi lety 1921 až 1935. V této době fungoval jako dramaturg i režisér Vinohradského divadla. Byl prvním předsedou československého PEN klubu a pro něj a skupinu umělců, kteří se kolem něj pravidelně setkávali se všeobecně vžil název „Pátečníci“. V roce 1935 se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou.

spisovatel

              Mnichovská dohoda a události po ní pro něj znamenaly zhroucení jeho hodnot a ideálů. V roce 1938 při opravách domu si přivodil lehkou chřipku, ale k ní se přidaly další nemoci, které Karla na několik měsíců připoutaly na lůžko. Zánět ledvin a zápal plic se mu nepodařilo již porazit. Zemřel v prosinci roku 1938. Pohřben je na Vyšehradském hřbitově, který je dnes i kvůli němu hojně navštěvován turisty.