Když přijde březen, znamená to pro OSVČ a další podnikatele větší administrativní zátěž než obvykle. Nejenže musí do konce měsíce podat Přiznání k dani z příjmů za uplynulý hospodářský rok, u měsíčních plátců DPH je nutné do 25. 3. podat Kontrolní hlášení a Přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíc únor, a ten, kdo měl v předchozím roce zaměstnance – byť jen na Dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti – musí vyplnit řadu dalších tiskopisů jak pro Finanční úřad, tak i pro zaměstnance.Brigáda v potravinářství - DPČ
Podnikatel či jiná samostatně výdělečná osoba se musí, v případě, že chce někoho zaměstnat, registrovat na FÚ jako plátce daně z příjmů FO vybírané srážkou (tzv. srážková daň; Dohody – brigády), anebo jako plátce daně z příjmů FO ze závislé činnosti (zálohová daň, Pracovní smlouva – pracovní poměr). Případně se přihlásí k oběma možnostem.
Vyúčtování zálohové daně ze závislé činnosti se podává buď v papírové podobě, a to do konce února, anebo jako elektronické podání, které je podnikatel povinen provést do 20. března. Součástí vyúčtování je příloha s uvedením počtu zaměstnanců v jednotlivých měsících.
Vyúčtování srážkové daně se podává na tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob a podnikatel je musí odevzdat do konce března. Vyúčtování se podává, i když je nulové.
Zaměstnanci zpravidla na podnikateli požadují Potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý rok – potřebují je většinou proto, že samostatně odevzdávají Přiznání k dani z příjmu. Žádost by měli podat nejpozději do 15. února. Brigáda v potravinářství - DPČPodnikatel si stáhne na stránkách FÚ aktuální formulář a potvrdí zaměstnanci částku zdanitelných příjmů za celý kalendářní rok. Dále uvede sražené zálohy na daň z příjmu, odvedené sociální a zdravotní pojištění a údaje o uplatněných slevách na dani.
Jestliže zaměstnanec chce, aby mu podnikatel udělal roční zúčtování daně, odevzdá mu potvrzení o příjmu ode všech zaměstnavatelů a vyplní a podepíše známý růžový formulář Prohlášení poplatníka. (Jednotlivá zaměstnání žadatele se nesmí překrývat). Zúčtování daně se neprovádí u toho, kdo bude podávat Přiznání k dani z příjmu.