Úvěrová smlouva fahd.cz je jeden z nejdůležitějších dokumentů při uzavírání úvěru. Smlouva má vždy dvě strany v tomto případě dlužníka, tedy žadatele a na druhé straně stojí věřitel, jakožto poskytoval finančních prostředků.
Tento typ smlouvy je v praxi sjednáván již jako dohoda mezi dlužníkem a věřitelem o poskytnutí příslušné finanční částky, s tím, že se dlužník zavazuje, že dlužnou sumu splatí. Jako každá jiná smlouva, tak i tato musí obsahovat povinné náležitosti, bez kterých je neplatná. Součástí smlouvy jsou samozřejmě i podmínky, práva a povinnosti pro obě zastoupené strany.Smlouva Ve spojitosti s úvěrovou smlouvou se můžeme v praxi setkat ještě s termínem například Smlouva o úvěru, je to však totéž. Jaké další náležitosti musí tedy smlouva obsahovat? Patří mezi ně, identifikační údaje obou stran (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště aj.), sjednaná výše úvěru v korunách, výše úroku v procentech a výše úrokové sazby též v procentech, RPSN, vyčíslení dalších poplatků, doba splatnosti, datum a podpis obou stran.Úvěrová smlouva
Ve smlouvě však mohou být uvedeny ještě další údaje, mezi které patří například způsob zajištění úvěru, účel úvěru, sankce a pokuty, případně další podmínky či povinnosti. Součástí smlouvy, často jako příloha jsou také Všeobecné obchodní podmínky, a je jedno, jestli je úvěr sjednán u bankovní či nebankovní společnosti.
Před podpisem úvěrové smlouvy si vše v klidu přečtěte a projděte, nepodceňte i Všeobecné podmínky. Lidé je často podceňují a pak jsou v průběhu čerpání úvěru něčím překvapeni, právě jen kvůli tomu, že si to podmínky důkladně neprošli. V životě je to velké rozhodnutí, a jistý i hrb na zádech, který si často ponesete řadu let. Tak ať je pro vás splácení co nejpříjemnější. Pokud máte nějaké dotazy, tak se nebojte zeptat, poskytovatel daného úvěru vám vše velice rád vysvětlí a zodpoví na všechny vaše dotazy.