Když mluvíme o nároÄných zamÄ›stnáních, vÄ›tÅ¡inou nepadne zmínka o Å™idiÄích náklaÄáků, pÅ™epravujících zboží. PÅ™itom právÄ› tato profese patří bez debat mezi ty nároÄnÄ›jší. To si vÅ¡ak vÄ›tÅ¡ina lidí neuvÄ›domuje, neboÅ¥ vidí pouze lidi, kteří sedí celý den za volantem. Tato pÅ™edstava je sice pravdivá, avÅ¡ak rozhodnÄ› nám neÅ™ekne celý příbÄ›h.

 

odstavné parkoviště kamionů

 

V první Å™adÄ› je zde fakt, že dlouhé řízení je velmi nároÄné na soustÅ™edÄ›ní. ZvláštÄ› pokud jedete vÄ›tÅ¡inu cesty po jednotvárné dálnici. Tento fakt může ostatnÄ› potvrdit každý, kdo jel nÄ›kdy například na dovolenou do Chorvatska autem. Mikrospánek se dostaví velmi rychle, a bohužel v náklaÄáku není další ÄlovÄ›k, který by v takové chvíli Å™idiÄe probral, nebo jej udržoval vzhůru rozhovorem.

 

To je ostatnÄ› také důvod, proÄ mají tito tak vysokou spotÅ™ebu energetických nápojů – pomáhají jim zůstat za volantem vzhůru. JistÄ›, mají nařízeny povinné pÅ™estávky, jenže ty jsou bohužel v nedostateÄném intervalu. I proto velmi snadno poleví jejich pozornost, a nehoda na sebe nedá dlouho Äekat.

 

kamiony v dopravní zácpě

 

Dále jsou to pomÄ›rnÄ› přísné Äasy, ve kterých musí zásilku doruÄit. JistÄ›, jsou pomÄ›rnÄ› pohodlnÄ› dosažitelné, avÅ¡ak pouze za ideálních podmínek. Jak vÅ¡ak víme, ty jen málokdy nastanou – objeví se kolony, v zimÄ› náledí, objížÄky, a hned se jízda protáhne. Problém je, že v takovém případÄ› je penalizován Å™idiÄ, neboÅ¥ nedodal zboží vÄas. To, že je prakticky nemožné to stihnout, nikoho příliÅ¡ nezajímá. To je také důvod, proÄ tito mnohdy pÅ™ekraÄují maximální povolenou rychlost – snaží se vyrovnat ztrátu, kterou doposud mÄ›li.

 

Opomenout nelze ani fakt, že tito lidé jsou v podstatÄ› vÄ›tÅ¡inu Äasu pryÄ od své rodiny. JistÄ›, plat obvykle není Å¡patný, avÅ¡ak za jakou cenu? Své blízké mnohdy vidí jen dva dny v týdnu, než zase nastoupí na další smÄ›nu. Proto je pro nÄ› také tak nároÄné mít nÄ›jaké přátele Äi spoleÄenský život.

 

Jedná se tedy o povolání, které není pro každého. Pokud vás však lákají dlouhé hodiny za volantem, pak jen směle do toho.