FONTES H, spol. s r. o.
Příkop 2a, 602 00 Brno

Telefon / Fax:
+420 545 213 273 / 274
Mobil: +420 739 634 189
E-mail: fontesh@fontesh.cz


Pro oblast zprostředkování
práce volejte přímo:

Mobil: +420 739 096 592
+420 603 260 597
E-mail: personal@fontesh.cz

Web: www.fontesh.cz

Workshopy jsou tvůrčí setkání, na kterých se nejčastěji řeší klíčové strategické a koncepční otázky rozvoje firem. Stejně tak lze řešit i otázky dílčí, na kterých je třeba se shodnout v určeném okruhu osob a dále postupovat podle vzniklého scénáře / plánu, jako např.:

 • strategie rozvoje společnosti nebo její části
 • výrobková či obchodní strategie
 • komplexní opatření při odbytových či jiných potížích
 • strategie reakce na konkurenční společnosti
 • marketingová strategie
 • způsob prezentace výrobků
 • argumentace pro produkt
 • námitky vůči produktu a jejich řešení atp.


Pro zdárný průběh workshopu zajišťujeme:
 • obsahové a časové plánování
 • vedení zkušeným moderátorem
 • záznam získaných výstupů (fotodokumentace, přepis)
 • materiální vybavení pro různé moderační techniky

 
Díky tomu partner získá:
 • koncentraci na problém, ne na organizační stránku workshopu
 • jistotu aktivní práce všech účastníků
 • rychlý a efektivní postup práce
 • tlak na konkrétní výstupy
 • rychle dostupné finální výstupy
 • možnost výstupy rychle využít v praxi

 •  
  © 2009 - 2014 FONTES H - personálně-poradenská a vzdělávací firma