FONTES H, spol. s r. o.
Příkop 2a, 602 00 Brno

Telefon / Fax:
+420 545 213 273 / 274
Mobil: +420 739 634 189
E-mail: fontesh@fontesh.cz


Pro oblast zprostředkování
práce volejte přímo:

Mobil: +420 739 096 592
+420 603 260 597
E-mail: personal@fontesh.cz

Web: www.fontesh.cz

Analýzy a audity

Personální audit
Ověření úrovně připravenosti zaměstnanců (znalosti, dovednosti, motivace, podmínky výkonu pracovní činnosti) k očekávanému a požadovanému výkonu. Posouzení úrovně systému řízení lidských zdrojů a účelnosti nákladů na lidské zdroje a jejich řízení

Analýza vnitropodnikové kultury
Popis charakteru a úrovně firemní kultury jako systému sdílených hodnot a cílů, který podstatně ovlivňuje výkonnost a úspěšnost firmy

Analýza vzdělávacích potřeb
Ověření úrovně znalostí a dovedností vybraných pracovníků a jejich připravenosti k výkonu, poskytnutí potřebných podkladů pro stanovení obsahové náplně jejich výcviku.

Analýza systému odměňování
Poznání míry účelnosti vynakládaných mzdových prostředků a ověření motivačních schopností mzdových systémů a jejich vlivu na dosahování firemních cílů

Analýza zákaznického přístupu
Hledání rezerv v komunikaci se zákazníkem a jejich dopadu na úspěšnost firmy

Organizační analýza
Poznání rezerv v přechodu na efektivní marketingové řízení firmy. Ověření úrovně komunikačních systémů uvnitř firmy a jejich vlivu na působení zaměstnanců

Ekonomická analýza
Ověření úrovně ekonomického řízení firmy ve vazbě na vnitřní a vnější faktory, které mají vliv na její postavení na trhu a celkovou ekonomickou stabilitu.
 

 

  © 2009 - 2014 FONTES H - personálně-poradenská a vzdělávací firma