FONTES H, spol. s r. o.
Příkop 2a, 602 00 Brno

Telefon / Fax:
+420 545 213 273 / 274
Mobil: +420 739 634 189
E-mail: fontesh@fontesh.cz


Pro oblast zprostředkování
práce volejte přímo:

Mobil: +420 739 096 592
+420 603 260 597
E-mail: personal@fontesh.cz

Web: www.fontesh.cz

Anketní centrum

Rozvoj komunikačních technologií umožnil důslednou automatizaci a anonymizaci procesu získávání a zpracovávání statistických dat, což je ideální pro realizaci průzkumů a anket. Písemné dotazníky jsou již historií.

Realizace průzkumů ve firmách vlastními silami naráží na mnohá úskalí. Nelze při něm zajistit úplnou důvěrnosti informací a zjištěných názorů. Naší výhodou je úplná nestrannost a nezávislost. Tím je zajištěna vysoká míra důvěry respondentů a relevantnosti získaných výsledků.

Náš systém je mimořádně pružný a je využíván pro realizaci různě zaměřených a náročných výzkumů, průzkumů či anket. Anketní centrum realizuje jak otevřené, tak vnitrofiremní projekty. U otevřených projektů umožňujeme účast všem subjektům, které zaujme téma průzkumu. Vnitrofiremní projekty jsou připravovány dle požadavků a potřeb konkrétních subjektů.

V současnosti probíhá otevřená anketa Vnímání aktuálního klimatu v zaměstnání.

Máte-li zájem dozvědět se více o celém anketním systému, možnostech jeho využití pro Vás, o právě probíhající anketě (včetně možnosti se jí zůčastnit), kontaktujte nás.

  © 2009 - 2014 FONTES H - personálně-poradenská a vzdělávací firma