Vážení přátelé FONTES H, spol. s r. o.!

Sdělujeme Vám, že společnost FONTES H, spol. s r. o., ukončila svoji aktivní činnost v oblasti pořádání seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit i v oblasti vyhledávání pracovníků ke dni 31. 12. 2016.

Pokud máte zájem o individuální spolupráci s některým z lektorů, můžete se obrátit na mailovou adresu fontesh@fontesh.cz, případně dohnal@fontesh.cz.

Personální zprostředkování pokračuje - pod hlavičkou společnosti Sky Select Int., s.r.o., se jím i nadále zabývají Mgr. Alena Humlíčková a Mgr. Karolína Macharáčková, které se Vám budou rády věnovat.


Za spolupráci a přízeň Vám děkuje

tým FONTES H, spol. s r. o. a Josef Dohnal